Konsorcium

Iuridicum Remedium (IuRe)

Iuridicum Remedium, z. s. (IuRe) je nezisková organizace založená v roce 2001 zaměřená na
advocacy činnost v lidských právech – zejm. tzv. digitálních právech, v oblasti rovného zacházení v
digitálním i skutečném životě a pro dostupnost práva a spravedlnosti.

Středisko žurnalistiky umělé inteligence, IKSZ, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK)

Středisko žurnalistiky umělé inteligence při IKSŽ FSV UK vzniklo na počátku roku 2019 při katedře
žurnalistiky. Jeho cílem je především rozvoj interdisciplinárního výzkumu na poli žurnalistiky, etiky a ICT věd.

Prague Centre for Media Skills, z.s.

Cílem PCMS je s využitím know-how a profesionálů v ČR podporovat kvalitní žurnalistiku
nezávislých médií nejen v zemích postsovětského prostoru, ale i v zemích přecházejících k
demokracii, stejně jako podporovat média v krizových situacích a výzvách v širokém smyslu.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. má rozsáhlé zkušenosti v oblasti základního a aplikovaného
výzkumu, který realizuje zejména prostřednictvím dlouhodobé spolupráce se soukromým a veřejným
sektorem.

Elektronisk Forpost Norge

Elektronisk Forpost Norge (EFN, Electronic Frontier Norway) je norská nevládní organizace. Zaměřuje se na digitální práva a svobody s cílem ochrany lidských práv v digitální společnosti.