Categories
Seminární práce

Digitálně-právní kauza: zablokování Women on Web vládou ve Španělsku

Autorkou následující seminární práce je Lucie Novotná. Text vznikl v rámci vysokoškolského kurzu o lidských právech v digitální době, který jsme realizovali v letním semestru 2023 na FSV UK.

Autorkou následující seminární práce je Lucie Novotná. Text vznikl v rámci vysokoškolského kurzu o lidských právech v digitální době, který jsme realizovali v letním semestru 2023 na FSV UK.

Úvod

V této seminární práci se zabývám digitálně-právní kauzou z prostředí Španělska týkající se zablokování přístupu v celé zemi k webové stránce neziskové organizace Women on Web z důvodu údajného nelegálního poskytování potratových pilulek.

V této kauze naproti sobě stojí nezisková organizace Women on Web a státní orgán Španělská agentura pro léčiva a zdravotnické produkty spadající pod ministerstvo zdravotnictví. Soud řeší, zda bylo zablokování webu, který je důležitým mezinárodním zdrojem informací o zdraví a právech žen, oprávněné či zda rozhodnutí ho zablokovat porušilo práva na informace a svobodu projevu.

V práci nejdříve v první kapitole představuji organizaci Women on Web, její poslání a její fungování. Ve druhé kapitole pak uvádím informace a statistiky o potratech, obecně i konkrétně ve Španělsku, včetně stanoviska Women on Web ohledně potratů.

V další kapitole se již věnuji kauze, která započala roku 2020. Vysvětluji důvody jejího vzniku, pohnutky obou aktérů k jejich konání a popisuji proces soudního sporu a jeho konečné rozřešení, k němuž došlo na podzim 2022.

V závěru seminární práce pak sdílím svůj pohled a názor na tuto digitálně-právní kauzu a na téma cenzury informací o potratech obecně a také se zmiňuji o mediální reflexi kauzy.

1 – Organizace Women on Web

Women on Web je kanadská nezisková organizace, kterou v roce 2005 založila nizozemská lékařka a renomovaná aktivistka za práva žen Rebecca Gomperts.

Organizace Women on Web je online potratová služba podporující přístup k potratovým pilulkám v téměř 200 zemích světa, jejíž tým je složen z mezinárodních výzkumníků, lékařů, aktivistů, poradců a obhájců digitálních práv. Ti poskytují online péči a podporu pro těhotné, kteří mají zájem o ukončení těhotenství, ale i pro ty, kteří se o případné ukončení těhotenství zajímají preventivně.

„Jsme poháněni sociálními a digitálními inovacemi, které rozšiřují přístup k potratům a katalyzují změny v politice. S nadšením lidem poskytujeme praktické a užitečné informace o potratech založené na důkazech,“1 uvádí oficiální webová stránka organizace. (Women on Web, 2023a)

Women on Web nabízí informace o potratech, snaží se o rozšíření povědomí o bezpečných a snadno dostupných domácích potratech a o zlepšení přístupu k potratům. Jak je uvedeno na jejich webu, byli první telemedicínskou2 potratovou službou, která zajišťuje potratové služby na dálku, a za dobu fungování pomohli více než 100 000 lidem k potratu pomocí pilulky.

Misí Women on Web je dosáhnout stavu, kdy budou domácí potraty normalizované a kdokoli na světě k nim bude mít přístup s respektem a důstojností, a to včetně lidí z hůře přístupných komunit a menšin. Aby urychlili vývoj a změnu současného stavu, vydali přes 20 výzkumných prací na téma telemedicínských potratů a jejich bezpečnosti a účinnosti. (Women on Web, 2023a)

2 – Potraty

Potrat se řadí mezi jedny z nejčastěji prováděných lékařských zákroků na světě. Každý rok podstupuje potrat 56 milionů žen s tím, že v zemích, kde potrat není legální nebo bezpečný potrat není dostupný, jsou ženy nuceny vyhledat alternativní nebezpečné metody. Uměle vyvolaným potratem končí 3 z 10 těhotenství, u neplánovaného těhotenství dokonce 6 z 10. (Světová zdravotnická organizace, nedatováno)

Těchto nebezpečných potratů proběhne na světě podle odhadů 25 milionů ročně a každých 10 minut někde ve světě zemře žena právě na komplikace nebezpečného potratu. (Women on Web, 2023b) Pod zákony, které potraty omezují, žije 41 % všech žen, což znamená, že 700 milionů žen v reprodukčním věku nemá přístup k bezpečným a legálním potratům. (Center for Reproductive Rights, nedatováno)

2.1 – Potraty ve Španělsku

Potraty byly ve Španělsku zlegalizovány v roce 1985. Od té doby se zejména pravicově orientovaní politici pravidelně pokoušeli přístup k potratům omezit nebo úplně zakázat, nikdy se jim to ale nepovedlo a jejich pokusy vždy vyvolaly velkou vlnu nesouhlasu ze strany veřejnosti.

V současné době jsou potraty ve Španělsku bezplatné, kryté veřejným národním zdravotnickým systémem, a povoleny jsou na požádání z jakéhokoli důvodu do 14. týdne těhotenství a s potvrzením lékaře do 22. týdne těhotenství, případně i v pozdějším stádiu, vyskytnou-li se problémy se zdravím dítěte nebo matky. (Blackmon a Benavides, 2020)

2.2 – Women on Web o potratech

Women on Web hlásají, že potrat je základní lidské právo a základní zdravotní péče, ke které by všichni měli mít svobodný přístup. Na jejich webové stránce je možno jednak získat informace ohledně potratů a podporu před i po podstoupení potratu, ale také objednat si potratovou pilulku, která přijde domů po online konzultaci a zaplacení poplatku kolem 70 euro, který nazývají darem3. Spolu s tím nabízejí také 24/7 podporu v 16 různých jazycích.

Díky internetu a působení online může organizace oslovit i ty, kteří dříve k potratům neměli přístup kvůli právním omezením či kulturním a společenským normám. Zaslání potratových pilulek poštou zachovává anonymitu těch, kdo jich využijí, a zároveň jim to dává kontrolu nad celým procesem. (Women on Web, 2023a)

Stále více bezpečných potratů probíhá doma bez ohledu na zákony a k posunu veřejného vnímání tohoto tématu přispěla například Světová zdravotnická organizace svými intervencemi.

Světová zdravotnická organizace všeobecně klasifikuje potraty bez lékařského dohledu jako nebezpečné, ale pokud si žena pořídí pilulku skrze telemedicínskou službu, jako je právě Women on Web, pak je to bráno jako bezpečný potrat. (Světová zdravotnická organizace, 2020)

3 – Kauza zablokování webové stránky
Women on Web ve Španělsku

V lednu 2020, krátce předtím, než byl ve Španělsku vyhlášen první tříměsíční lockdown kvůli pandemii koronaviru, kdy byly služby online zdravotnictví v důsledku striktního omezení pohybu osob ještě více potřeba než kdy jindy, španělská vláda zablokovala organizaci Women on Web. Zablokována byla na základě nařízení Španělské agentury pro léčiva a zdravotnické produkty (AEMPS), aniž by k tomu agentura předem dostala soudní příkaz, který by zablokování povoloval. AEMPS je regulační a autonomní vládní agentura spadající pod ministerstvo zdravotnictví.

Právnička v oblasti lidských práv Leticia Zenevich, která organizaci Women on Web zastupuje, říká, že nejprve nevěděli, co se děje. Nedostali podle ní žádné varování o chystaném zablokování stránky, prostě se to najednou ze dne na den stalo. V březnu 2020, kdy Španělsko vstoupilo do lockdownu, zaznamenali správci stránky pokles
v počtu uživatelů o 63 % oproti předchozímu měsíci, což se jim zdálo podezřelé a začali tušit, že se něco musí dít. Navíc sousední země Francie a Itálie zaznamenaly naopak značný nárůst uživatelů, jelikož i tyto země se ocitly v lockdownu. Proto byl pokles uživatelů ve Španělsku o to podezřelejší.

Specialista na kybernetiku jim potvrdil, že stránka je ve Španělsku zablokovaná. Nevěděli, kdo ji zablokoval, a aby zjistili, kdo to udělal a co se děje, museli se obrátit na orgány OSN, díky čemuž pak zjistili, že blokace pochází ze strany vlády, ne ze strany soukromých aktérů ani například poskytovatelů internetových služeb.

Španělsko bylo první evropskou zemí, která Women on Web zakázala, a připojilo se tak zemím jako je Turecko, Írán, Saudská Arábie, Jižní Korea nebo Brazílie, které to už udělaly dříve. (Blackmon a Benavides, 2020)

3.1 – Důvod zablokování

AEMPS se dozvěděla, že Women on Web nabízí skrze svůj web možnost získat léky mifepriston a misoprostol, pomocí nichž lze vyvolat potrat. Volný prodej obou léků bez předpisu od lékaře je ale ve Španělsku zakázán, proto s tím měla AEMPS problém. Women on Web sice oficiálně neinzerovali prodej léků a ani nestanovili konkrétní cenu za ně (hovořili místo toho o daru, jak jsem již dříve zmínila), ale bylo jasné, že se skrze ně lze k těmto lékům dostat.

Agentura AEMPS v květnu 2019 poslala organizaci Women on Web e-mail, kde je informovala o tom, že propagace léků je ve Španělsku nelegální. Women on Web na to nijak nezareagovali, proto AEMPS začala konat a nařídila poskytovatelům přístupu k internetu ve Španělsku, aby stránku Women on Web zablokovali za účelem ochrany
veřejného zdraví. (Columbia University, nedatováno)

3.2 – Náhled na situaci

Silvia Aldavert, koordinátorka Asociace pro reprodukční a sexuální práva v Barceloně, uvedla, že cenzura Women on Web nebyl ze strany španělské vlády dobrý krok a vlastně ani neměla smysl, jelikož stále existovalo a fungovalo mnoho dalších obdobných stránek, kde se stejné potratové pilulky daly pořídit.

Mluvčí španělského ministerstva zdravotnictví v e-mailu pro The World vysvětlil, že stránka Women on Web byla zablokována proto, že poskytovala léky, které nejsou ve Španělsku povoleny bez lékařského předpisu, přičemž navíc v zemi neexistují žádné právní překážky pro podstoupení potratu, tudíž prodej těchto léků skrze Women
on Web není potřeba.

Silvia Adalvert řekla, že ve skutečnosti ve Španělsku existuje mnoho překážek v přístupu k potratům, například k potratům a ke zdravotní péči obecně nemají přístup ženy bez oficiálních dokladů, dospívající dívky mladší 18 let musí mít k potratu
povolení rodičů či například některé ženy chtějí nebo musejí z různých důvodů svůj potrat utajit. Toto vše se navíc ještě zhoršilo v době lockdownů při pandemii, právě na jejichž začátku byl web Women on Web zablokován.

Španělsko je navíc silně náboženská země a některé španělské nemocnice fungují ve spolupráci s katolickou církví, což má za následek to, že určité procento lékařů potraty odmítá provádět právě z náboženských důvodů. Adalvert navíc uvedla, že ty léky, které poskytují Women on Web, tedy mifepriston a misoprostol, jsou ty stejné léky, které se ve Španělsku používají k lékařským potratům, nejedná se tedy o žádné nelegální a nebezpečné léky. (Blackmon a Benavides, 2020)

„Místo cenzury Women on Web mohlo Španělsko zavést telemedicínské potratové služby jako to udělalo Spojené království, Irsko a Francie, aby se zajistilo, že ženy budou mít během COVID-19 stále přístup k bezpečné potratové péči.“

Poznamenala Verónica Fernández, mluvčí Women on Web pro Španělsko, jako další argument podporující názor, že se španělská vláda nezachovala dobře. 34 % žen, které se navzdory cenzuře dokázaly obrátit na Women on Web, uvedlo, že nebýt právě této organizace, neměli by k potratové péči přístup kvůli pandemii. (Women on Web,2021a)

To dokazuje důležitost role, kterou tato organizace zvláště v době pandemie měla.

3.3 – Soudní proces

V lednu 2021 Women on Web na svém twitterovém účtu informovali o tom, že podali žalobu (viz příloha) a požadují odblokování jejich webové stránky španělskou vládou a zachování přístupu k informacím ve Španělsku. Uvedli, že krok zablokování webu, který poskytuje informace o bezpečných potratech, je alarmující. (Women on Web, 2021b)

Žalobu podali s právní podporou Women’s Link Worldwide, mezinárodní neziskové organizace prosazující práva žen a dívek.

Ve sporu se tak ocitají na jedné straně organizace Women on Web a na druhé straně agentura AEMPS. Hlavní otázkou celého sporu bylo z pohledu soudu to, zda blokování přístupu na webovou stránku vyžaduje soudní povolení a zda je blokování celého webu Women on Web přiměřené nebo ne.

Women on Web u soudu tvrdili, že je porušován článek 20 Ústavy, článek 10 Evropské úmluvy o lidských právech a články 8 a 11 zákona 34/2002 a také, že celý web byl neoprávněně zablokován jen proto, že se chtělo zastavit online propagaci potratových pilulek, což ale byla jen jedna dílčí část webu.

Také jako argument uvedli, že správní opatření tím porušilo princip proporcionality, protože účelu předběžného
opatření bylo možné dosáhnout omezením blokování pouze té části webu, kde byly léky nabízeny a na kterou vede samostatný odkaz, což by neovlivnilo celkové provozování webu, který slouží jako zdroj důležitých informací a podpory pro ženy.

Státní zástupce naopak stál za tím, že k zablokování webu nebylo potřeba soudní povolení a napadené správní opatření o zablokování celého webu je zákonné a přiměřené. (Columbia University, nedatováno)

3.4 – Řešení soudního sporu

Soud zdůraznil, že vždy musí být respektován princip proporcionality a že nezákonnost informací nebo jiného obsahu, v tomto případě poskytování potratových léků, nevylučuje potřebu soudního povolení.

V říjnu 2022 Nejvyšší soud Španělska nařídil částečné odblokování webové stránky organizace Women on Web. Podle soudu správní orgán nerespektoval princip proporcionality tím, že zablokoval přístup k celé webové stránce, nikoli pouze k sekci, kde byla obsažena nezákonná činnost, což by bývalo prý soudu stačilo. Soud v rozsudku
uznal, že web neměl být kompletně zablokován bez soudního povolení a že se jednalo o nepřiměřené opatření.

Španělský Nejvyšší soud uvedl, že informace o ženském zdraví a péči o něj, včetně práv žen, které jsou na stránce Women on Web prezentovány, jsou chráněny právem na informace a svobodou projevu. Proto podle španělské ústavy není možné webovou stránku zablokovat jen tak bez soudního povolení. Navíc byla organizace Women on Web uznána jako přínosná a mající politický rozměr. (Columbia University,
nedatováno)

Toto rozhodnutí soudu vytváří důležitý precedent, co se týče práva na informace a svobodu projevu na internetu, protože poprvé stanovilo, že při blokování informací zveřejněných na internetu bude vždy předem povinné soudní povolení. (Women on Web, 2022)

Závěr

V seminární práci jsem popsala digitálně-právní kauzu zablokování webové stránky Women on Web španělskou vládou. Úplné zablokování stránky bylo nakonec po zhruba dvou a půl letech sporu soudem zrušeno a bylo nařízeno její částečné odblokování.

Vzhledem k tomu, že ve Španělsku jsou potraty legální, zakotvené v legislativě jako základní právo a hrazené zdravotním pojištěním, moc nechápu, proč španělská vláda cenzuruje web, který přináší užitečné informace o potratech, ještě k tomu v mnoha světových jazycích. Plně souhlasím s názorem Silvie Adalvert, která ho vyjádřila pro The World a řekla, že pokud vláda opravdu chtěla zabránit ženám v tom, aby si objednávaly potratové pilulky online a samy je doma, podle nich zřejmě nebezpečně, užívaly, měla by místo blokování webů, které to umožňují, zajistit, aby v zemi nebyl nikdo v takové situaci, že by měl potřebu toto udělat.

Já osobně nevím, jaké je ve Španělsku povědomí o možnostech potratu a jak snadné či obtížné je se k potratu v lékařském středisku dostat, zejména pak v době pandemie, ale Adalvert uvedla, že ve Španělsku nikdy nedošlo k žádným osvětovým kampaním na toto téma, přičemž vytvoření osvěty veřejnosti by měl být první a zásadní krok. Ten by také mohl výrazně snížit potřebu žen uchylovat se k řešením, jaké nabízejí organizace typu Women on Web.

To, že se celá situace ohledně zablokování Women on Web odehrála v době pandemie a lockdownů, kdy byl svět závislý na internetu a offline služby, včetně návštěv lékařů, byly omezeny na minimum, se mi zdá jako největší paradox.

Dále mě také poměrně překvapilo, že jsem o kauze nenašla žádné zmínky v českých médiích a čerpala jsem tak informace pouze ze zahraničních zdrojů. Celkově mi kauza nepřišla výrazně mediálně pokrytá, našla jsem jen několik málo článků a studií, přitom si myslím, že téma potratů a zejména cenzura informací o nich a ztěžování přístupu k nim v evropských zemích má velký mediální potenciál.

Potrat je velmi citlivé a choulostivé téma, které probíhá médii velmi často. Ve spoustě zemí světa se mění práva žen týkající se potratů, v některých zemích se potrat teprve nyní stává legální, jinde, jako například momentálně v některých státech USA, se čas vrací zpět a potraty se ilegalizují. Myslím si, že potratům se ani přes jejich ilegalizování stejně nedá zabránit, Kdo chce, ten si cestu většinou najde, bohužel často ale nebezpečnou, která může skončit s fatálními následky.

Ve většině vyspělých zemí světa, včetně Španělska, jsou potraty uznávané jako základní lidské právo a jsou legální, proto by se dle mého názoru rozhodně měly organizace jako Woman on Web, které přispívají k osvětě o nich, podporovat a neházet jim klacky pod nohy. Negativní dopad to má pak jedině na zdraví žen a jejich dětí, potažmo na kvalitu životů celých rodin.

Dokud nebudou všem volně k dispozici spolehlivé informace o potratech a bezpečné způsoby jejich provedení, budou se ženy, které potřebují potrat, uchylovat k riskantním a zdraví ohrožujícím metodám.

Příloha

Příspěvek účtu Women on Web na Twitteru z 27. 1. 2021.

Poznámky

1
Z anglického originálu: „We are driven by social and digital innovations that expand abortion access and catalyze policy change. We are passionate about empowering people with actionable, evidence-based abortion information.“ (Women on Web, 2023)

2
Světová zdravotnická organizace definuje telemedicínu jako využívání informačních a komunikačních technologií pro zdravotní péči. (Světová zdravotnická organizace, 2012) Telemedicína zahrnuje poskytování služeb zdravotní péče na dálku a má potenciál zlepšit klinický management, snížit zbytečné návštěvy klinik a zdravotnických zařízení a rozšířit pokrytí služeb, včetně poskytování včasnější péče a rozšíření přístupu k více lidem. Telemedicína je dobře zavedenou digitální zdravotní intervencí, ale koronavirová pandemie nutnost jejího použití ještě více zdůraznila a prohloubila. (Světová zdravotnická organizace, 2022)

3
Webová stránka Women on Web označuje poplatek za potratovou pilulku, který je třeba jim při zájmu o ni zaplatit, jako donation, tedy česky dar. (Women on Web, 2023a)

Použité zdroje

1) Blackmon, Shauna a Benavides, Lucía, 2020. Abortion is a protected right in Spain. But the govt blocked a website that provides abortion info and pills. [online] 16. 7. 2020 [cit. 16. 5. 2023] Dostupné z: https://theworld.org/stories/2020-07-16/abortion-protected-right-spain-govt-blocked-website-provides-abortion-info-and

2) Center for Reproductive Rights, nedatováno. The World’s Abortion Laws. [online] [cit. 14. 5. 2023] Dostupné z: https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-
laws/?category[1351]=1351&category[1352]=1352

3) Columbia University, nedatováno. The Case of WOW v. AEMPS. In: Global Freedom of Expression. [online] [cit. 20. 5. 2023] Dostupné z: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/the-case-of-the-wow-v-aemps/

4) Digital Freedom Fund, nedatováno. Women’s rights website blocked in Spain. [online] [cit. 15. 5. 2023] Dostupné z: https://digitalfreedomfund.org/womens-rights-website-blocked-in-spain/

5) Světová zdravotnická organizace, nedatováno. Abortion. [online] [cit. 17. 5. 2023] Dostupné z: https://www.who.int/health-topics/abortion#tab=tab_1

6) Světová zdravotnická organizace, 2022. Consolidated telemedicine implementation guide. 68 p. ISBN: 978 92 4 005918 4.

7) Světová zdravotnická organizace, 2012. National eHealth Strategy Toolkit. 223 p. [online] [cit. 6. 5. 2023] ISBN 978 92 4 154846 5. Dostupné z: https://apps.who.int/iris/handle/10665/75211

8) Světová zdravotnická organizace, 2020. WHO recommendations on self-care interventions. [online] 2020 [cit. 15. 5. 2023] Dostupné z:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332334/WHO-SRH-20.11-eng.pdf

9) Národní telemedicínské centrum, nedatováno. Úvod do telemedicíny. [online] [cit. 6. 5. 2023] Dostupné z: https://ntmc.fnol.cz/uvod-do-telemediciny

10) Ververis, V., Ermakova, T., Isaakidis, M., Basso, S., Fabian, B. a Milan, S., 2021. Understanding Internet Censorship in Europe: The Case of Spain. DOI 10.1145/3447535.3462638. [online] červen 2021 [cit. 16. 5. 2023] Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/352213525_Understanding_Internet_Censorship_in_Europe_The_Case_of_Spain

11) Women on Web, 2021a. Courtcase against Spanish government for blocking abortion website during COVID19. [online] 27. 1. 2021 [cit. 15. 5. 2023] Dostupné z: https://www.womenonweb.org/en/page/20678/courtcase-against-spanish-government-for-blocking-abortion-website

12) Women on Web, 2021b. Příspěvek na Twitteru z 27. 1. 2021. In: Twitter [online] 27. 1. 2021 [cit. 15. 5. 2023] Dostupné z: https://twitter.com/WoWabortionpill/status/1354429277803057152

13) Women on Web, 2022. Women on Web wins Supreme Court case against Spain for censoring abortion website. [online] [cit. 20. 5. 2023] Dostupné z: https://www.womenonweb.org/en/page/21685/women-on-web-wins-supreme-court-case-against-spain-for-censoring

14) Women on Web, 2023a. Who We Are. [online] [cit. 20. 5. 2023] Dostupné z: https://www.womenonweb.org/en/page/521/who-we-are

15) Women on Web, 2023b. Abortion Facts. [online] [cit. 20. 5. 2023] Dostupné z: https://www.womenonweb.org/en/page/865/abortion-fact