Categories
NOVINKY

Skripta: Žurnalistika v digitální době s lidskou tváří

V návaznosti na uskutečněný vysokoškolský kurz o lidských právech v digitální době zveřejňujeme soubor učebních textů.

V návaznosti na uskutečněný vysokoškolský kurz o lidských právech v digitální době zveřejňujeme soubor učebních textů.

Publikace Žurnalistika v digitální době s lidskou tváří je jedním z hlavních výsledků projektu Digitální doba s lidskou tváří. Některé z kapitol představují výsledky ojedinělého kvantitativního sociologického šetření mezi pracovníky tuzemských zpravodajských médií (v drtivé většině mezi novinářkami/novináři), jež se uskutečnilo v létě 2022 pod odborným vedením IKSŽ FSV UK a s přispěním společnosti Median.

Publikace o deseti kapitolách se snaží nejen postihnout vliv digitalizace a prvků umělé inteligence na žurnalistické pole. Autorky a autoři jednotlivých kapitol byli vedeni snahou nabídnout ucelený studijní text, jež může přispět k obohacení curricula budoucích novinářek a novinářů, ale který se může stát i základem jednoho ze zásadních témat celoživotního vzdělávaní lidí pracujících ve zpravodajských médiích.

A jaké kapitoly vás v publikaci čekají?

  • Proměna novinářské profese v éře digitalizace a umělé inteligence / Václav Moravec
  • Data z veřejných i neveřejných zdrojů v éře digitální žurnalistiky / Jan Vobořil, Jan Cibulka
  • Zabezpečení komunikace, ochrana informací a komunikace se zdrojem v práci novináře / Jan Cibulka, Jan Vobořil
  • Digitální vyloučení a jeho reflexe v novinářské práci / Jan Vobořil
  • Algoritmizace a personalizace žurnalistiky a médií v normativní perspektivě / Alžběta Solarczyk Krausová
  • Lidská práva v digitální době se zaměřením na žurnalistiku / Adriana Dergam
  • Ochrana soukromí uživatelů v online prostředí / Alžběta Solarczyk Krausová
  • Dopad technologií a digitalizace na osoby se speciálními potřebami / Adriana Dergam
  • Zpravodajská média a lidé se speciálními potřebami / Adriana Dergam
  • Digitálněprávní témata a kauzy a jejich reflexe ve zpravodajských médiích / Jan Vobořil

Stáhnout / prohlédnout skripta: