Categories
NOVINKY

Jak vnímají lidé pracující v médiích digitalizaci? Odpoví unikátní výzkum

Novináři, ale i další profesionálové z médií v Česku vyplňují v těchto týdnech dotazník týkající se toho, jak jejich práci ovlivňuje digitalizace. Výzkum je součástí mezinárodního projektu Digitální doba s lidskou tváří.

Jaký vliv mají na tvorbu článků algoritmy sociálních sítí? Řeší novináři kyberbezpečnost? Jaký je dopad digitalizace na výkon mediální profese, ale i na lidská práva? Nejen tyto otázky obsahuje dotazník, který je co do rozsahu a zaměření vůbec prvním v Česku.

Moderátor a pedagog Václav Moravec, který se na přípravě výzkumu podílí za Fakultu sociálních věd UK, přibližuje:

Novináři a profesionálové z oblasti médií mají zásadní vliv na to, jakým způsobem vnímáme digitální technologie. Výzkum mezi nimi přinese nejen data, která v Česku zatím chybí, ale povede i k přípravě semestrálního kurzu, jehož cílem je právě informovanost a povědomí o dopadu technologií na lidská práva mezi novináři zvýšit.

Vedle FSV UK je součástí konsorcia organizací, které výzkum připravilo, také Iuridicum Remedium (IuRe), Ústav státu a práva AV ČR, Prague Centre for Media Skills a norská nevládní organizace zabývající se digitálními právy Electronic Frontier Norway. Výzkum zajišťuje výzkumná agentura MEDIAN. Výsledky výzkumu budou představeny na podzimní konferenci.

Podkladem pro výzkum mezi novináři se stalo dotazování mezi lidmi ohroženými digitálním vyloučením z letošního března.

Projekt Podpora lidských práv v digitální době běží od ledna 2022 do ledna 2024 díky www.norskefondy.cz.